You TubeFacebookGoogle+
PL

Ogłoszenia

Ogłoszenia
 

Informujemy, że w dniu 07 maja 2021 roku na platformie Baza konkurencyjności zostało wszczęte postępowanie na dostawę wycinarki laserowej do obróbki blach, rur i profili oraz krawędziowej prasy serwo-elektrycznej w ramach Poddziałania 1.5.2. – Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu, nr projektu RPWM.01.05.02-28-0183/19 pod nazwą „Odtworzenie gospodarczego dziedzictwa Warmii i Mazur. TOPIKO Tomasz Łohutko” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.”

Pełna dokumentacja z procedury dostępna jest pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/46825

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe do publikacji 07.05.2021
  2. Załącznik nr 1 - formularz oferty
  3. Załącznik nr 2.1 - Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Wycinarka laserowa
  4. Załącznik nr 2.2 - Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Prasa
  5. Załącznik nr 3 - wykaz dostaw

 

 

Informujemy, że w dniu 26 kwietnia 2021 roku na platformie Baza konkurencyjności zostało wszczęte postępowanie na dostawę fabrycznie nowej, w pełni elektrycznej, wieloosiowej giętarki do rur wraz z wizualno-graficznym oprogramowaniem 3D w ramach poddziałania 1.4.4 – Internacjonalizacja MŚP, nr projektu RPWM. 01.04.04-28-0060/18 pod nazwą ”Internacjonalizacja działalności PPHU TOPIKO Tomasz Łohutko” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.”

Pełna dokumentacja z procedury dostępna jest pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/44869

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe do publikacji 26.04.2021
  2. Załącznik nr 1 - formularz oferty
  3. Załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna przedmiotu
  4. Załącznik nr 3 - wykaz dostaw